tiles
size

120-60

tiles in size 120-60:

 • Basilica Antracite MZ8130

 • Floortile
 • 120-60
 • Basilica Grey MZ8120

 • Floortile
 • 120-60
 • Basilica Light Grey MZ8110

 • Floortile
 • 120-60
 • Basilica Cream MZ8100

 • Floortile
 • 120-60
 • Concrete White MZ4820

 • Stripes
 • 120-60
 • Concrete Dark Grey MZ4810

 • Stripes
 • 120-60
 • Concrete Grey MZ4800

 • Stripes
 • 120-60
 • Servaes Lappato MZ4620

 • Stripes
 • 120-60
 • Servaes Grafico MZ4610

 • Stripes
 • 120-60
 • Servaes Naturale MZ4600

 • Stripes
 • 120-60
 • Quartier Warm Dark Grey MZ4715

 • Stripes
 • 120-60
 • Quartier Warm Dark Grey MZ4710

 • Stripes
 • 120-60
 • Quartier Warm Light Grey MZ4705

 • Stripes
 • 120-60
 • Quartier Warm Light Grey MZ4700

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Elephant MZ4441

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Mouse MZ4461

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Cream MZ4411

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Desert MZ4471

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Chocolate MZ4431

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Olive MZ4451

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Graphite MZ4421

 • Stripes
 • 120-60
 • Belvédère Beach MZ4401

 • Stripes
 • 120-60